Cô ấy chỉ có rất nhiều niềm vui với tôi. Cô ấy bắt đầu cười và nói – bạn có điên không? Phúc sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Tôi nói – bạn ơi, bạn thử đùa với anh ấy đi, tôi nghĩ anh ấy cũng có suy nghĩ gì đó. Nhưng cô ấy không bao giờ nói. Tôi có thể cam đoan với bạn. Cô ấy nói – tốt, tôi sẽ xem xét sau khi nói chuyện với anh ấy. Sau đó, tôi nói – mang anh ta tối nay. Giống như cô ấy vỗ vào má tôi với một nụ cười và nói – bạn đã trở thành một kẻ ngốc! Tôi nói – Tôi không biết gì nếu không có bạn … Không nói chuyện với Phúc? Cô ấy nói – ok khốn, tôi sẽ làm gì đó. Nhưng trước đêm nay, tôi sẽ làm điều đó với bạn. Tôi sẽ không để bạn như thế này. Tôi đã nói – tốt, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn, tình yêu của tôi. Giờ để ngủ.

Vợ dâm tìm cảm giác lạ với đồng nghiệp của chồng

Vợ dâm tìm cảm giác lạ với đồng nghiệp của chồng