Sau ba hoặc bốn phút hôn, cô ấy bắt đầu đưa miệng tôi quanh âm hộ của cô ấy. Những thứ nước nhờn chảy ra từ âm hộ nàng kích thích tôi cắn và ăn lấy âm hộ nàng. Tôi đánh thức anh dậy. Cô ngồi dậy. Sau đó, tôi nằm xuống, bắt cô ấy nằm xuống và đặt âm hộ của cô ấy lên miệng tôi. Cô ấy đi qua mặt tôi và đặt con cu của cô ấy lên miệng tôi. Giữ mông cô ấy, tôi lại thọc lưỡi vào âm hộ cô ấy và bắt đầu đụ mạnh. Ở vị trí này, mông của cô ấy hướng lên trần nhà phía trên mặt tôi. Thân của anh ấy ở phía trước đầu tôi. Hai chân nàng duỗi ra trên con cặc của tôi. Lưỡi của tôi nhanh chóng ra vào trong âm hộ của cô ấy và cô ấy bắt đầu di chuyển mông của mình lên xuống để đụ miệng tôi. Mông của cô ấy to hơn rất nhiều đến nỗi cô ấy bắt đầu phát ra những tiếng động lớn.

Vì muốn bán được bảo hiểm nên phải đánh đổi

Vì muốn bán được bảo hiểm nên phải đánh đổi