Trần Hà Linh tiếp tục bú cu phục vụ anh em. Đút vào đít đi, nhưng từ từ đi anh, tụi nó bảo đau. Tôi đặt đầu cặc của mình ở lối vào mông cô ấy và bắt đầu đẩy. – Nào, em thích thì thôi, không đau đâu. Tôi tiếp tục đẩy và cái đầu đi vào. – Đó, đó, đó, từ từ, cháy nhiều. Tôi tiếp tục đẩy và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Đột nhiên tôi trêu anh và kéo về phía tôi đồng thời tôi đẩy mạnh và tôi đá nửa con cu vào một cú. Cô cắn cái gối. Anh đã khóc, nó thực sự rất đau. – Thằng khốn, mày địt tao rồi, mày địt tao rồi, mày bẻ tao làm hai, thằng chó đẻ, đau lắm nhưng không sao, mày đút vào rồi, bây giờ địt tao đi. – Mày không tưởng tượng được tao sẽ bắt mày thế nào đâu. Tất cả những ham muốn sẽ biến mất, bạn sẽ thấy khi tôi đặt tất cả vào. – Không phải là tất cả trong?

Trần Hà Linh tiếp tục bú cu phục vụ anh em

Trần Hà Linh tiếp tục bú cu phục vụ anh em