Kalu-dunno, hôm nay đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Mangala. Đột nhiên bắt đầu lạm dụng. Nói với anh ta trưởng làng đụ tất cả các cô gái trong làng và chiều chuộng họ. Tôi không muốn những lời nói dối của anh ấy. Bây giờ tôi sẽ đến công an để nói tất cả. Trưởng phòng – Này, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi đã cho tên khốn đó mọi thứ, cô gái muốn gì, tôi đều cho. Còn giả bộ! Kalu – Nếu bạn nói như vậy, tôi có một giải pháp, có thể nó sẽ hoạt động. Sếp – Này, hãy nói cho tôi biết tên lừa đảo sẽ nói gì sau khi toàn bộ công việc bị hủy hoại! Kalu- Đừng buồn, thưa ngài… nhưng tôi không thể nói với ngài điều này, xin cho phép tôi.

Sinh viên đại học địt nhau tại phòng trọ

Sinh viên đại học địt nhau tại phòng trọ