Nhờ anh trai làm mẫu để tập massage. nhưng kết thúc chỉ được tóm tắt trong kích thích tình dục bởi “INCEST”. Dưới đây tôi sẽ thuật lại câu chuyện của mình theo trình tự thời gian, hiện tại là tháng 3 năm 2003, Vì vậy, chúng ta sẽ quay trở lại năm 1973 khi đó tôi 12 tuổi, gia đình tôi gồm có bố mẹ tôi và 4 chị gái của tôi, tất cả họ đều lớn hơn tôi, Sandra lớn nhất 20 tuổi, Alicia 18 tuổi, Karla de 16 và Berenice, 14 tuổi, vì tôi là con út nên tôi là con cưng của gia đình lúc bấy giờ do hoàn cảnh đoàn viên, cha tôi mất việc và bà ngoại, mẹ của cha tôi, đã cho chúng tôi đến sống tại nhà. Ngôi nhà của cô ấy và Nó khá rộng và chỉ có cô ấy và một trong những người dì em gái của bố tôi sống trong đó, bố tôi đồng ý cho chúng tôi đến nhà bà tôi.

Nhờ anh trai làm mẫu để tập massage

Nhờ anh trai làm mẫu để tập massage