Nhưng thay vào đó, anh ấy xin tôi một điếu thuốc. Tôi đưa cho anh ta một điếu thuốc và hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi gọi cho chị dâu và nói – chị có hay hút thuốc không? Chị dâu – Không, hôm nay tôi đã hút thuốc sau ba năm. Mình thấy bạn uống được 2-3 ngày nên mình cũng bắt đầu thích. T-tại sao… anh trai không hút thuốc? Chị dâu – không, anh ấy không uống. Khi chúng tôi kết hôn ba năm trước, tôi cũng đã bỏ hút thuốc. Tôi – không phải anh ấy đã đến sân thượng với bạn ngày hôm nay sao? Họ đang bận làm việc trực tuyến. Họ không có thời gian rảnh cho đến tám giờ. Tôi- à… này, tôi quên hỏi tên bạn? Chị dâu – tôi tên là Ankita, còn bạn thì sao?

Nhân viên Massage xinh đẹp khó cưỡng

Nhân viên Massage xinh đẹp khó cưỡng