Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng. Mẹ tôi, Paloma, lúc đó 41 tuổi và tôi, 18 tuổi, gần 19 tuổi, trùng tên với cha tôi, nhưng họ gọi tôi là Toni. Tai nạn xảy ra ngay sau khi làm bài kiểm tra giữa kỳ và nhận điểm vào đầu tháng Ba. Để lo liệu mọi thứ, tôi đã nói với một người bạn rằng hãy chuyển cho tôi các ghi chú và ghi chú của lớp. Làm sao có thể khác được, anh ấy bảo tôi đừng lo lắng, anh ấy sẽ gửi cho tôi mọi thứ. Bằng cách đó tôi có thể tập trung hoàn toàn vào công việc giấy tờ. Sẽ có một phiên tòa, vì người lái xe, như tôi đã nói, say rượu và một số thứ khác, nhưng sự thật là lúc đó tiền không quan trọng, có lẽ vì tài chính của chúng tôi không tệ. Cha tôi sở hữu một hiệu thuốc và mẹ tôi dạy ở một trường trung học. Về phần tôi, tôi đang học dược, làm sao có thể khác được.

Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng

Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng