Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ. cùng với tiền trợ cấp mà mẹ tôi nhận được và chúng tôi sống đàng hoàng. Xa nhà là hy sinh cho người khác, vì lúc nào cũng phải có mẹ ở bên nên những lần đi chơi của chúng tôi chỉ giới hạn ở chợ mua bán và rất ít thứ khác. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ khi đi chơi với bạn bè và để người kia ở nhà một mình với mẹ, nên hầu như chúng tôi không bao giờ khuyến khích đi chơi, chỉ ở nhà để tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm. Như tôi đã nói, tất cả những điều này đã xảy ra cách đây sáu năm, vì vậy tôi 24 tuổi và anh trai tôi 22 tuổi. Cả hai chúng tôi đều không có bạn đời và chúng tôi hầu như không rời khỏi nhà, sau khi đã thích nghi với hoàn cảnh thực tế và trong đó cả hai chúng tôi, anh trai tôi và tôi, chúng ta sống như chúng ta mong muốn.

Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ

Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ