Mùa hè đáng nhớ cùng với em hàng xóm. Jorge Về tinh dịch, cu và những thứ tương tự, phải không? -Cô ấy đỏ mặt- Ngân À… vâng… làm sao cô biết được? Jorge Bởi vì tôi đã cho Khánh xem nó khi tôi bằng tuổi bạn và cô ấy nói với tôi những gì cô ấy đang cho bạn xem, -Đó là một lời nói dối hèn hạ- cô ấy muốn biết dương vật của một người đàn ông như thế nào và tôi đã cho cô ấy xem của tôi. Ngân Nghiêm túc chứ, nhưng điều đó không tệ sao? Jorge Sao có thể tệ được, Bạn đã có một thời gian tuyệt vời trước đây, bạn không nhớ sao? Ngân hihihi, vâng, đó là sự thật. Jorge Bạn có muốn xem dương vật của tôi không? -Cô ấy không rời mắt khỏi chỗ phình ra của tôi rằng sau tất cả những gì xảy ra trong ngày, và không thủ dâm.

Mùa hè đáng nhớ cùng với em hàng xóm

Mùa hè đáng nhớ cùng với em hàng xóm