Mở tiệc trong rừng cùng em. Cậu có muốn tôi dạy cậu điều đó không? -Bạn dạy tôi? “Ừ,” Gabriel trả lời. Tôi đánh giá cao bạn rất nhiều và tôi muốn hợp tác về điều đó. “Tôi nghĩ vậy,” tôi trả lời sau khi nảy ra ý tưởng. “Vậy thì cậu phải xin phép bố cậu,” Gabriel nhận xét. Nói chuyện với anh ấy rồi kể cho tôi nghe. -Được rồi. Tôi sẽ làm điều đó. Gần như ngay lập tức tôi lấy ngựa và bình tĩnh phi nước kiệu trở về nhà. Tôi chưa bao giờ kể cho bố nghe những điều tôi đã nói với Gabriel, nhưng giờ tôi hiểu rằng ông đã biết. Mấy ngày nay tôi thấy bố tôi lo lắng, những ngày sau ông không muốn dạy tôi hay luyện tập gì khác, cho rằng ông hơi ốm. Tôi cũng thấy Gabriel đã gặp để nói chuyện với bố tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ tiếp cận được những cuộc thảo luận đó.

Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em