Mẹ của thằng bạn đã ăn trộm trong cửa hàng. Trong khách sạn, chúng tôi có thể làm nhiều việc khó khăn ở nhà… ( cho chúng tôi tắm bằng vàng mà không cần phải ở trong phòng tắm, tôi có thể hét lên bao nhiêu tùy thích. Tôi hét rất nhiều, đặc biệt là khi Mario bắt tôi đến lần thứ năm hoặc thứ sáu mà anh ấy không đến và anh ấy hét vào mặt tôi… “một lần nữa, dành cho tôi nhiều tình yêu của bạn hơn, với tôi bạn luôn có thể, với tôi bạn không có giới hạn, nhiều hơn nữa, cho tôi nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa) Hãy tưởng tượng, bạn đọc thân mến, cảm giác như thế nào khi con trai của bạn gây ra cho bạn 10 hoặc 12 lần cực khoái trong một phiên duy nhất, bạn cũng sẽ không hét lên … . Tôi cá là bạn sẽ làm vỡ gương với tiếng hét của mình… Chà, chúng tôi vẫn hứng tình như mọi khi và Mario đang kể cho tôi nghe.

Mẹ của thằng bạn đã ăn trộm trong cửa hàng

Mẹ của thằng bạn đã ăn trộm trong cửa hàng