Hai mẹ con không thể chống cự trước tên khốn. Cho đến lúc đó, Hầu hết các mùa hè, chúng tôi dành gần như hoàn toàn ở Madrid, do công việc kinh doanh của cha tôi, và nhiều nhất chúng tôi đến một thị trấn ven biển trong 1 hoặc 2 tuần. Mùa hè năm đó sẽ khác. Sau khi nhận được phiếu tuyển chọn, đầu tháng 7, mẹ tôi làm tôi ngạc nhiên khi nói với tôi rằng năm đó chúng tôi sẽ đi biển hai tháng, từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 9, nơi mẹ sẽ phải nhập viện. Sự thật là tôi đã rất hạnh phúc, kể từ năm đó tôi đã học rất nhiều và cần một kỳ nghỉ tốt. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đặt trước một căn hộ nhưng có điều kiện theo ghi chú của tôi, nhưng chúng tôi đã xác nhận rồi. Điểm đến của chúng tôi, một khu đô thị hóa ở Cabo de Gata. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Hai mẹ con không thể chống cự trước tên khốn

Hai mẹ con không thể chống cự trước tên khốn