Giúp đỡ nữ sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn. Điều tôi muốn kể xảy ra khi cô ấy 15 tuổi, độ tuổi mà cô ấy bắt đầu học ở một trường tư thục mới, nơi buộc cô ấy phải đi tàu hàng ngày, giống như tôi đi làm. Không có gì lạ khi chúng tôi gặp nhau trên đường trở về từ nhà ga, một hành trình mà chúng tôi thường nói về nhiều điều khác nhau. Dần dần, cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên thân mật hơn và cô ấy nói chuyện với tôi rất thẳng thắn về những vấn đề của tuổi mới lớn, đặc biệt là sự ruồng bỏ tương đối mà cha mẹ cô ấy đã bắt cô ấy phải chịu, một hoàn cảnh khiến cô ấy trở thành một cô gái hơi độc lập nhưng không an toàn. đồng thời. Việc không có sự tham khảo của cha mẹ cô ấy trong những vấn đề nhạy cảm nhất đã khiến cô ấy quá coi trọng ý kiến ​​của tôi.

Giúp đỡ nữ sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn

Giúp đỡ nữ sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn