Sau đó, chị dâu hỏi – Anuj, hãy nói cho tôi biết một điều. Tôi nói – đó có phải là chị dâu của tôi không? Cô ấy nói – hai người có sao không? Tôi nói – không có chị dâu. Không có gì xảy ra cho đến bây giờ. Cô ấy nói – hãy cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì. Tôi nói — chị dâu, thành thật mà nói, hôm nay là đêm đầu tiên của chúng ta. Cô ấy nói – có gì vội? Nó phải được thực hiện mỗi ngày sau khi kết hôn. Tôi nói — chị dâu, tôi sẽ làm chuyện đó năm lần một ngày sau khi kết hôn. Lúc này, cô bắt đầu cười. Trên thực tế, chị dâu tôi đã từng hết lòng ủng hộ tôi, và giữa chúng tôi thường có nhiều trò đùa khác nhau. Cô ấy nói – em gái tôi rất tinh tế. Hãy chăm sóc anh ấy, nếu bạn coi đó là tài sản riêng của mình thì không sao cả.

Em chồng chị dâu lén lút vụng trộm với nhau

Em chồng chị dâu lén lút vụng trộm với nhau