Em chỉ cần một trái dưa chuột thôi là đủ rồi. tôi đã trực tiếp xác minh điều đó, vì vậy nếu bạn có chút nghi ngờ hoặc nghi ngờ sâu sắc về tình dục của mình (tôi nghĩ rằng chỉ những khoảng trống trong trí tưởng tượng của bạn, ngu dốt và khờ khạo chưa có hoặc chưa có kinh nghiệm hoặc ít nhất là một vài suy nghĩ lưỡng tính), đừng sợ nó, đó là cảm giác tự nhiên nhất trên đời. , giữa bốn bức tường và không làm tổn hại đến tình cảm của những người thân yêu của bạn…. mọi thứ đều đúng luật và chấp nhận được, ít nhất đó là cách tôi suy nghĩ và hành động. Và tôi hoàn toàn tin rằng hành vi của chúng ta trong cuộc sống không chỉ được đánh dấu bởi nguồn gốc văn hóa của chúng ta, trong trường hợp của tôi gần như theo đạo Do Thái-Kitô giáo, độc thần và một vợ một chồng… nhưng này.

Em chỉ cần một trái dưa chuột thôi là đủ rồi

Em chỉ cần một trái dưa chuột thôi là đủ rồi