Địt gái xinh trong cuộc thi sắc đẹp. Cô gái nuốt chửng tất cả, để lại cái đuôi của tôi hoàn toàn sạch sẽ. Cuộc chạy của tôi cũng được mọi người ăn mừng. Rõ ràng họ có niềm tin rằng tinh dịch chứa tất cả những gì tinh túy nhất của sự tồn tại. Trên hết là sự khôn ngoan, và nếu cho trẻ em uống, chúng sẽ khôn ngoan hơn. Chính vì lý do này mà họ thực tế đã vắt sữa những con già nhất, vì chúng được coi là khôn ngoan hơn. Vừa có người chịu khó là lập tức có con ăn vạ. Ông chủ nói với tôi rằng cô gái đã ăn nó là con gái của ông ấy, và rằng ông ấy sẽ dành cho tôi vinh dự được đáp lại. Vì Pablo đã bắt đầu buổi lễ nên anh ta không còn được coi là phù hợp để uống tinh dịch nữa. Marta được coi là phù hợp, và ông chủ gọi cô ấy, cho thấy một sự cương cứng tốt và một cái đuôi khá béo, với một cái kén rất phát triển.

Địt gái xinh trong cuộc thi sắc đẹp

Địt gái xinh trong cuộc thi sắc đẹp