Chúng tôi cũng đã quan hệ tình dục nhiều lần ở Jodhpur. Tôi đưa anh ấy đi vòng quanh Jodhpur. Ở lại ngày hôm đó, rồi rời đi. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại kể từ đó. Cô ấy rất hạnh phúc với tôi và quyết định bỏ chồng để lấy tôi. Nhưng tôi đã bị ép buộc, và tôi đã đính hôn. Chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ kết hôn. Cô ấy đã từng đổ cả cuộc đời mình lên tôi. Tôi sẽ kết hôn trong vài ngày nữa và tôi đã không nói với anh ấy. Tôi đã xóa instagram của mình mà không nói với anh ấy tài khoản. Tôi cũng đổi số điện thoại. Tôi nghĩ tôi sẽ liên lạc với cô ấy sau khi kết hôn. Sau đó tôi kết hôn. Tôi đã không nói chuyện với anh ấy trong hai tháng. Khi tôi tìm kiếm cô ấy trên google, cô ấy không ở trên mạng xã hội.

Đi khách sạn với nữ đồng nghiệp đã có chồng

Đi khách sạn với nữ đồng nghiệp đã có chồng