Cùng lúc đó, có người mở cửa bước vào. Tôi thấy đó là làm việc trong trang trại của anh ấy. Hoàng nói  bạn có ở đó không? Sau đó, Suresh nói – Hoàng ji, bạn đã tha thứ cho anh ấy. Nhưng nếu họ làm việc trong trang trại của tôi thì tôi cũng có quyền. Hoàng đứng dậy khỏi tôi và nói – vâng, anh ấy nói đúng. Anh lau mồ hôi. Sau đó nói – của tôi đã xong! vỗ lưng và rời đi. Nhưng tôi đã nằm xuống. Sau đó, Suresh cởi bỏ quần áo. Bây giờ đang mặc đồ lót. Anh ta bế tôi trần truồng và đưa tôi đến cái giếng ở cuối phòng. Anh đổ nước lên cơ thể trần truồng của tôi và tắm cho tôi. Sau đó, anh ấy cũng đổ nước vào âm hộ rách nát của tôi và rửa sạch âm hộ của tôi bằng tay của mình.

Đây là cách mà vợ giúp chồng trả nợ

Đây là cách mà vợ giúp chồng trả nợ