Balram- Đồng ý thủ lĩnh, thức ăn của bạn rất ngon … bây giờ nếu cơ thể nhẹ hơn một chút, bạn có thể thưởng thức nó. Trưởng làng hiểu rằng bây giờ anh ta cần một cô gái để quan hệ tình dục, và anh ta đã sắp xếp một âm hộ cho Balram. Trưởng phòng- đừng lo Daroga ji… Tôi quan tâm sâu sắc đến sự lựa chọn của bạn. Bạn ngồi thoải mái, tôi sẽ gửi cho bạn hàng hóa thô mà bạn chọn ngay bây giờ. Nhưng chúa tể của tôi, bạn có thể tự tin chơi … cô ấy là gì, cô ấy không phải chỉ là một mầm cây sao. Tôi còn phải lo cho gia đình anh ấy nữa. bạn hiểu, phải không?

Đắm chìm trong tâm hồn to tròn của dì

Đắm chìm trong tâm hồn to tròn của dì