Con gái riêng của vợ thèm địt. tôi chỉ đứng sau người lớn tuổi nhất. Đến việc đi học cũng không nghĩ tới vì mấy đứa con trai sẽ ra đồng giúp bố để đổi lấy những đồng tiền ông chủ cho còn tôi sẽ ở nhà với mẹ. Chúng tôi học đọc, học viết và đếm rất thô sơ, mặc dù tôi luôn có tham vọng và tôi tin rằng mình đã thành công, phát triển bản thân về mặt văn hóa để xóa bỏ mọi dấu vết của sự ngu dốt trong quá khứ. Thời gian cứ thế trôi đi và chúng tôi hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhiều lần tôi cùng các anh ra đồng làm đất, cả anh và bố tôi đều làm việc không mệt mỏi và im lặng. “Từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc đến nhà” như câu nói của một người đàn ông vừa được yêu vừa bị ghét ở đất nước may mắn này. Ngoài ra, những chuyến thăm của chúng tôi đến thị trấn rất rời rạc.

Con gái riêng của vợ thèm địt

Con gái riêng của vợ thèm địt