Sau đó, tôi đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy, đi vào trong và nói- Đức ngài bảo tôi lấy một số bản khắc! Anh ấy nói với anh ấy – Bạn đang ở đâu? mang đến. Tôi nói – nó ở trong điện thoại của tôi. Tôi có thể gửi WhatsApp của bạn không? Anh ấy nói – ok, gửi đi! Anh cho số điện thoại. Ngay lập tức tôi lưu vào điện thoại và gửi tất cả ảnh cho anh ấy, tôi phải lấy ảnh của anh ấy. Một số bản in đã được in ra và tờ báo đã hoàn thành. Vì vậy, anh ấy nói với tôi – lấy tờ giấy từ phía trước. Lợi dụng lúc này, tôi vung cái mông béo 38 của mình và chạy ra phía trước. Anh ấy đã để mắt đến ai. Tôi đưa tờ giấy cho anh. Anh ấy nói—bản in hết rồi, hãy lấy nó ra và phân loại.

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi