Làm thế nào tôi có thể cảm ơn bạn … Tôi không hiểu. Cảm ơn bạn thân yêu. Tôi đã nói – bạn sẽ không bị xúc phạm nếu tôi nói với bạn điều gì đó chứ? Cô ấy nói tôi biết bạn yêu tôi, đó là tất cả những gì bạn phải nói, phải không? Tôi nói – làm sao bạn biết? Anh ấy nói – tôi đã hỏi bạn bè của bạn về bạn. Tô, bạn của bạn, đã từng nói rằng bạn yêu tôi trong lòng, nhưng vì đó là bạn trai của tôi, bạn không thể bày tỏ lòng mình. Lời nói của anh ấy đúng với mười sáu anna. Tô là bạn thân nhất của tôi và tôi chỉ từng nói với Tô về Toàn. Nói điều này, Toàn dang tay về phía tôi. Tôi ôm Toàn và bày tỏ tình yêu của mình bằng cách hôn lên trán cô ấy. Sau một thời gian, một trong những người bạn của cô ấy đến và tôi rời cô ấy và đến nhà tôi.

Cô giáo tốt bụng và cậu học trò may mắn

Cô giáo tốt bụng và cậu học trò may mắn