Về vấn đề này, bà chủ nói rằng Aya không cần thiết. Những người đó sẽ tự chăm sóc bọn trẻ. Bằng cách này, thời gian của anh ấy có thể được dành để chơi tốt. Bằng cách này, mọi thứ đều được xác nhận. Manjura trở về từ đó rất vui mừng. “Loan, ngươi làm một việc, ngày mai đi nghỉ đi. Vậy ban ngày dọn qua bên đó đi. Làm nhanh đi, kẻo những người thuê nhà khác đến. Thứ hai, ngươi cần một số đồ dùng nhà bếp cần thiết. Bằng không thì làm sao đây? Cơm; ta đi mua một ít đồ rất tốt.” quan trọng vào ngày mai và giữ nó. Được chứ?” Tôi giải thích với anh ấy. “Vâng, thưa ngài, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không gặp ngài, tôi đã một mình lang thang với đứa trẻ này, gặp rắc rối gì?” ni yaar, chỉ có con người là hữu ích cho con người.

Chồng vô dụng khi để vợ làm mẫu ảnh cho công ty

Chồng vô dụng khi để vợ làm mẫu ảnh cho công ty