Chồng em ngủ rồi anh ơi. nhưng cô lại là người có bộ ngực to và tròn nhất so với những người khác. Trò chơi có thể nói là rất nóng, nhưng tất cả chúng tôi vẫn ở trong đó, không ai có dấu hiệu muốn thoát ra. Anh trai tôi đi theo mà không thua, tôi chắc rằng bạn của anh họ tôi muốn anh ấy thua, nhưng nó không thua, vì vậy Roberto đã đi theo người thua, nhưng sau đó Edith nói, nhưng anh ấy đã khỏa thân rồi, anh ấy sẽ làm gì bây giờ? Sau đó, Isabel nói: Chà, đừng lấy tay che người nữa. Vì vậy, anh trai tôi nói rằng anh ấy nên làm điều đó, sau đó Roberto bỏ bàn tay đang che các bộ phận của anh ấy ra, tất cả chúng tôi đều thấy, bạn biết điều đó… và phụ nữ chúng tôi đã cười, nhưng đó là kiểu cười lo lắng… đối với tôi đó là hình ảnh là làm cho tôi thú vị nhìn đứa em họ 14 tuổi của tôi hoàn toàn không mặc gì.

Chồng em ngủ rồi anh ơi

Chồng em ngủ rồi anh ơi