Bây giờ cô ấy thường cho tôi thấy núm vú của cô ấy một cách công khai, nhưng không bao giờ thể hiện bất kỳ sự chủ động nào từ phía cô ấy. Tôi cũng từng khen dì đẹp. Cô ấy từng nói rằng chú của bạn không bao giờ nói chuyện như vậy. Tôi hiểu rằng các thím cần cả tình yêu và tình dục. Rồi một hôm tôi phải đi chợ với dì. Khi tôi đến phòng dì, dì đã chuẩn bị sẵn sàng và dì đã mặc áo lót vào. Cô ấy đang đóng cái móc của anh ấy, nhưng cô ấy không thể. Tôi vừa bước vào phòng thì dì xuất hiện, tôi nói xin lỗi rồi bước ra ngoài. Dì bảo tôi về đi. Cô ấy nói bạn giúp tôi đóng móc áo ngực của tôi. Tôi bước tới phía sau cô ấy và bắt đầu đóng móc chiếc áo ngực màu xanh của cô ấy.

Cháu gái hư lúc nào cũng đòi làm tình

Cháu gái hư lúc nào cũng đòi làm tình