Chấp nhận cho quản lý địt để bảo vệ bạn trai. Chào bố! Bạn đang làm gì thế? Don Ramón, bị bất ngờ, nhảy … Cậu đang làm gì ở đây? Tôi đang đi dạo, bạn sẽ đi với tôi chứ? Để anh không thể từ chối, Magdalena đã nắm lấy tay anh và bắt anh phải đi cùng cô, gần đó có một lùm cây đầy lá và Magdalena hướng những bước chân của mình về phía cô, Don Ramón đi theo cô một cách vô thức, anh đã bồn chồn trong nhiều ngày kể từ khi anh đi cùng. không có lỗ thông hơi và con gái ông ta ông ta đã đi phá vỡ kế hoạch ngay khi nó sắp thành hiện thực, cái mông của người phụ nữ đó đã làm ông ta đau cả ngàn lần và bây giờ… Magdalena nhìn xuống đũng quần của cha mình khi họ bước đi và nhận ra rằng con cặc của ông ta đang vẫn còn nửa cương cứng, cô cười ranh mãnh, Họ đến khu rừng và khi họ đi.

Chấp nhận cho quản lý địt để bảo vệ bạn trai

Chấp nhận cho quản lý địt để bảo vệ bạn trai