Bố chồng nàng dâu lén lút làm tình. cao nhất trong một vụ nổ mới chứa đầy tinh dịch của tôi và làm khô tinh dịch của anh ấy, mặc dù cả hai đều thích thú như nhau. Bỏ cuộc, chúng tôi cứ ngủ như thế một lúc. những kỳ nghỉ đó, Không còn ai ngăn cách “đôi anh em họ rất hợp nhau” như người ta nói, hạnh phúc, bố mẹ họ và tôi… Giá như họ biết… Từ hôm đó, tính dục của tôi thay đổi hẳn và tôi bắt đầu thấy nó không phải là một thứ bẩn thỉu như các linh mục đã dạy tôi mà là một thứ gì đó đẹp đẽ để chia sẻ với người khác. Cả hai chúng tôi đều lớn lên và không bao giờ nói về mùa hè tuyệt vời đó nữa. Cả hai chúng tôi đã kết hôn và có con và một cuộc sống bình thường khác giới. Cha tôi một mình chăm sóc chúng tôi từ khi mẹ tôi mất khi chúng tôi còn nhỏ.

Bố chồng nàng dâu lén lút làm tình

Bố chồng nàng dâu lén lút làm tình