Anh đã cầu hôn cô nhiều lần nhưng cô không dành tình cảm cho Ajie. Cô gái tên là Leah. Đây cũng là một sự thay đổi tên. Nhiều lần tôi cũng cố gắng thuyết phục Riya qua điện thoại, nhưng cô ấy chỉ coi Ajay là bạn tốt của mình. Applejack nói – bạn ơi, hãy nói chuyện với anh ấy, thuyết phục anh ấy bằng cách nào đó, nói cho anh ấy biết tôi thích anh ấy nhiều như thế nào. Bạn rất tốt với các cô gái. Làm gì đi anh! Bằng cách này, Ajie và tôi đã lên kế hoạch gặp Liya. Chúng tôi mời Riya đến một nhà hàng. Chúng tôi nói với anh ấy tên của nhà hàng và thời gian. Ajie và tôi đã đến nhà hàng.

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước

Anh rể không cưỡng lại sức hút từ em dâu ngọt nước